ЗИМА

Тринадцятий тиждень

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

  • Які сюрпризи нам готує зима?
  • Що відбувається з рослинами взимку?
  • Як зимують тварини? / «Чи кожна пташина у вирій на зиму літає…»?
  • Як цікаво проводити час взимку?

Завдання тринадцятого тижня:

1. Навчати учнів спостерігати за сезонними змінами у живій та неживій природі взимку.
2. Формувати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.
3. Ознайомити з мистецькими творами про зиму, формувати уміння сприймати красу довкілля взимку, виявляти власні враження, висловлювати судження про побачене і почуте, відтворювати засобами мистецтва.
4. Формувати здоров’язбережувальну компетентність.
5. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.


Очікувані результати тринадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

● основні ознаки зими;
● зміни, які відбуваються у неживій та живій природі взимку;
● можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі взимку;
● як дбайливо ставитися до водних багатств.

та вмітимуть:

● спостерігати за довкіллям, висловлювати свої думки;
● знаходити деякі взаємозв’язки та закономірності в природі взимку;
● емоційно сприймати і виконувати твори мистецтва про зиму;
● дотримуватися правил безпечної та здоров’язбережувальної поведінки у навчанні та повсякденному житті;
● демонструвати самозарадність під час виконання навчальних завдань;
● уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

Залишити відповідь

Related Post

ТЕМА 1. ЗМІНИТЕМА 1. ЗМІНИ

Дослідницькі / проблемні запитання Як змінилася моя школа? Як змінився мій клас? Як змінилися способи передавання повідомлень? Чому відбуваються зміни у природі? Як змінюються істоти впродовж життя? Що змінилося в мені? Які зміни не залежать від мене? Які зміни залежать від мене? Завдання 1-ї

ВЕСНЯНА МОЗАЇКАВЕСНЯНА МОЗАЇКА

Двадцять п’ятий тиждень Дослідницькі / проблемні запитання Як приходить весна? Чим заклопотані птахи навесні? Як прокидаються рослини? Які квіти розквітають першими? Завдання 25-го тижня Спостерігати за сезонними змінами, які відбуваються в живій та неживій природі навесні, встановлювати причинно-наслідкові

ТЕМА 4. СПІЛЬНОТАТЕМА 4. СПІЛЬНОТА

Дослідницькі / проблемні запитання Краще разом чи поодинці? Що об’єднує людей у спільноти? Як сприймати тих, кого не знаєш? Як налагоджувати гарні стосунки? Що я можу зробити для спільної справи? Чи може існувати спільнота без законів і правил? Хто такі герої? Як протидіяти негідним учинкам?