СВІТ РОСЛИН

Двадцять шостий тиждень

Дослідницькі / проблемні запитання

 • Чому людина не може жити без рослин?
 • Що потрібно рослинам для життя?
 • Що спільного між усіма рослинами?
 • Як берегти рослини?
 • Чи є рослини живими?

Завдання 26-го тижня

 1. Ознайомити учнів з різноманітністю рослинного світу.
 2. Розкрити взаємозв’язки між неживою природою і рослинами; між рослинами і людиною.
 3. Формувати вміння досліджувати, порівнювати, узагальнювати, зіставляти набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.
 4. Формувати здоров’язбережувальну компетентність.
 5. Розвивати творче мислення, уміння аналізувати й робити висновки.

Очікувані результати навчання

Наприкінці 26-го тижня учні знатимуть:

 • ознаки, властиві лише живій природі;
 • назви деяких рослин своєї місцевості;
 • органи рослини;
 • умови, необхідні для розвитку рослини;

умітимуть:

 • класифікувати рослини на дерева, кущі, трав’янисті рослини;
 • характеризувати рослину як об’єкт живої природи;
 • встановлювати взаємозв’язки між рослиною і людиною;
 • вирощувати рослину;
 • дотримуватися правил безпеки;
 • уважно слухати одне одного в процесі спілкування.

Залишити відповідь

Related Post

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬСВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

Сімнадцятий тиждень Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання: ● Що мені подобається?/ Що я люблю?● Як знайти для себе нове захоплення?● Чи завжди захоплення приносять нам користь? Завдання сімнадцятого тижня: 1.

ПЛАНУЄМО ЕКСКУРСІЮПЛАНУЄМО ЕКСКУРСІЮ

Тридцять четвертий тиждень Дослідницькі / проблемні запитання Як спланувати екскурсію? Як поводитися під час екскурсії? Завдання 34-го тижня Підсумувати роботу протягом року. Нагадати учням, чого вони навчилися, скільки корисного вміють робити. Повторити правила поведінки,