ТЕМА 1. ЗМІНИ

Дослідницькі / проблемні запитання

 • Як змінилася моя школа?
 • Як змінився мій клас?
 • Як змінилися способи передавання повідомлень?
 • Чому відбуваються зміни у природі?
 • Як змінюються істоти впродовж життя?
 • Що змінилося в мені?
 • Які зміни не залежать від мене?
 • Які зміни залежать від мене?

Завдання 1-ї теми

 1. Дізнатися, які зміни відбуваються у довкіллі.
 2. З’ясувати, які бувають зміни.
 3. Вчитися помічати зміни.
 4. Спостерігати за змінами природи восени.
 5. Дослідити, як змінюється людина впродовж життя.
 6. Дослідити, чи всі зміни бажані.
 7. Вчитися нівелювати наслідки небажаних змін.
 8. Дослідити, на що впливають зміни.
 9. Вчитися прогнозувати зміни та їх наслідки.
 10. Поміркувати, що варто змінити в собі та навколо.
 11. Порівняти, як люди передавали інформацію раніше і як роблять це тепер.

Залишити відповідь

Related Post

ТЕМА 4. СПІЛЬНОТАТЕМА 4. СПІЛЬНОТА

Дослідницькі / проблемні запитання Краще разом чи поодинці? Що об’єднує людей у спільноти? Як сприймати тих, кого не знаєш? Як налагоджувати гарні стосунки? Що я можу зробити для спільної справи? Чи може існувати спільнота без законів і правил? Хто такі герої? Як протидіяти негідним учинкам?

ТИЖДЕНЬ 10. КОЗАЦЬКА КАЗКАТИЖДЕНЬ 10. КОЗАЦЬКА КАЗКА

Українська мова Взаємодіємо усно. Розповідаємо казки та легенди про козаків і Запорозьку Січ. Слова, які допоможуть тому, хто боїться Читаємо. Уривки з твору Сашка Лірника “Казка про вдову Ганну-Шулячку, чорного козака і страшне закляття” Взаємодіємо письмово. Виписуємо або складаємо речення про персонажів казки

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬСВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

Сімнадцятий тиждень Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання: ● Що мені подобається?/ Що я люблю?● Як знайти для себе нове захоплення?● Чи завжди захоплення приносять нам користь? Завдання сімнадцятого тижня: 1.