foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Я наберу у жменю і покладу в кишеню трохи щастя, трохи сміху, трохи світла. А в день сумний дістану – і все барвистим стане від щастя, і від сміху, і від світла. Який ти - такий світ: дружній, щедрий, чистий. Усміхнися йому, усміхнись барвисто. Поділися теплом, бо воно зігріє. Лише той, хто його роздає - радіє.

Променята

Сайт вчителя початкових класів Уляни Данилівни Захарчук (Михаць)

Ласкаво просимо!

Доброго часу доби! Дякую, що завітали на мою сторінку! Сподіваюсь, знайдете тут щось корисне саме для Вас.

До зустрічі!

Хто тут

На сайті 415 гостей та 3 користувачів

 • Nastia
 • ruslanka600@gmail.com
 • ulya.gumenchuk@gmail.com

Останні коментарі

Календар України

Кнопочка для друзів

logo knopka

Молитва - могутній засіб спасіння!

4 КЛАС

 1. Написати твір-мініатюру на тему “Зимова казка” за поданим початком (6-8 речень).
  Жила-була в лісі ялинка…
 2. Розбери слова за будовою, добери до них споріднені:
  озимина -
  опеньок -
 3. У кожному рядку підкресли зайве слово:
  а) малюнок, мальований, малятко, маляр;
  б) сільниця, сільський, сіль, солоний;
  в) чайка, чайнка, чай, чаювання;
  г) дубок, дубовий, дублер, дубняк;
  д) дощик, задощило, дощовий, дощатий.
 4. З поданих слів склади і запиши речення, підкресли головні члени речення. Над кожним словом познач частину мови. 
  Поле, у, долині, при, прозорий, б’ється, джерельце.
 5. Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.
  Коли вранці сходить солнце, снігові замети рожеві. це сонце забарвлує їх свойім проміням. Вилечаве сонце підіймаєцця надземлею, а сніх стає сліпучо-білим.
 6. Запиши в алфавiтному порядку поданi слова, вставляючи пропущенi букви.
  Т...л…фон, д...ржава,, т...л....грама, iнж...нер, ш...ренга, ок...ан.
 7. Пiдiбратн кiлька слiв до поданої моделi.
  ПГ ПГП (П — приголосний, Г — голосний)
 8. Запиши словосполучення, поставивши iменники в родовому вiдмiнку множини.
  Багато (вишня),
  кiлька (прiзвище),
  чимало (заповiдъ), 
  багато (соловей).
 9. За допомогою префiксiв i суфiксiв утворiть новi слова вiд поданих.
  Клей, колосся, Мороз, мрiя.
 10. Запиши речення, пiдкресли головнi та другоряднi члени. 
  Свiжий снiг срiблом сяяв пiд блакитним наметом неба.
 11. Скласти художній опис. 
  «Хмуриться зимовий ранок».
 12. Усний тур
  Уяви себе птахом, опиши свої почуття.
 13. Перепиши, устав пропущені літери. Допиши 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери до тексту заголовок і запиши його перед текстом. 
  Жовтий л..сточок на тонкій гілочці виглядав з-за дер..ва, як лев..ячий хвостик, і саме дер..во скидалося на лева, що заріс золотавою гривою. ... 
 14. Запиши слова за алфавітом, постав наголос.
  Вірші, дециметр, чарівний, цемент, центнер, довести, читання, український. 
 15. До висловів з лівої колонки добери антоніми з правої. Запиши їх парами.
  Хоч голки збирай
  Жити своїм розумом
  За тридев’ять земель
  Рукою подати 
  Жити чужим розумом
  Хоч око виколи
 16. Добери по два синоніми до поданих слів. З одним із синонімічних рядів склади та запиши речення.
  Хоробрий – ...
  Говорити – ...
  Сміятися – ...
Ще один варіант завдань.

1. Як ти розумієш народну мудрість «Пташка красна своїм пір’ям, а людина – ділом»? Склади твір та запиши його (5 – 6 речення).

2. Впиши у фразеологічні вислови пропущені слова, антонімічні до підкреслених.
Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам _____.
Говори мало, слухай _______, а думай ще ________.
Умій вчасно сказати і вчасно ________.
Упертий, як …

3. Петрик припустився помилок у написанні слів. Виправ їх і запиши слова правильно. Склади і запиши 4 речення, використовуючи правильно записані слова.
Бородьба, смієтся, бессмертний, чирвоний, затишя, дзобати, висна, зхопити, лішчина, р'ясно, девять, дністер.

4. Склади і запиши по два речення з кожним словом, щоб воно вживалося у прямому та переносному значенні.
Крижаний, килим.

5. Запиши слова у дві колонки:
1) Слова з наголосом на другому складі;
2) Слова з наголосом на першому складі.
Письменник, голуб, рибалка, адреса, осінь, цибуля, двері, учень, ялинка, єдність.
Із перших літер кожного слова склади частину народного прислів'я, допиши його.
___________ __________, а ________ _______.

Оцінювання
Кожне завдання оцінюється 12 балами. За будь-яку помилку знімається бал. Загальна кількість балів – 60.

ХVІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

 (Завдання ІІІ ( обласного) етапу конкурсу)

4 клас, варіант – 1

 1. 1. Прочитай твір «Ніхто не має права ображати людину» і виконай завдання:

  За Андрієм Усачовим

Ніхто не має права ображати людину

 

     Якось увечері прогулювався Маленький Чоловічок у сквері зі своїм собакою. Собака весело крутився по кущах. А Маленький Чоловічок радів теплому вечору. І раптом він побачив, як через сквер біжить хлопчик, а за ним здоровенний дядько з палицею.

—     Зупиніться! — крикнув Маленький Чоловічок до здорованя. Але той і не глянув у його бік. Тоді Маленький Чоловічок, не роздумуючи, кинувся йому під ноги — і той, великий, перекинувшись, полетів на землю...

— А це ще хто такий? — закричав він страшним голосом. — Та знаєш ти, що я з тобою зроблю?

     Але Маленький Чоловічок не злякався.

— А чи знаєш ти, — грізно спитав він, — що написано в Декларації прав людини?
     Ніхто не має права ображати іншу людину, принижувати її і жорстоко поводитися з нею.

—  У якій ще такій дикорації? — розгнівався дядько. — Цей негідник розбив м'ячем моє вікно, і я маю повне право розправитися з ним!
—  Ви можете вимагати через суд, щоб його батьків примусили вставити нове скло, — уперто сказав Маленький Чоловічок. — Але ви не маєте права вдарити людину!
— А ось зараз побачимо, маю чи не маю! Дядько замахнувся, щоб ударити... Але тут з-за кущів вискочив маленький собачка і гавкнув так, що той кинув палицю і заточився.

—  Звідки я знав? — пробурмотів він. — Може, я цієї вашої дукларації чи як там її... і в очі не бачив. Може, я взагалі неграмотний.
— Мій песик, — спокійно сказав Маленький Чоловічок, — теж не читав Декларації. Однак кинувся захищати мене, тому що знає: ніхто не має права кривдити людину...

Декларація1 - документ, у якому викладено важливі правила, обов’язкові для всіх людей

1.1. Обери рядок, у якому записано  речення, що виражає основну думку твору

А       Дядько замахнувся, щоб ударити

Б       Цей негідник розбив м’ячем моє вікно, і я маю повне право розправитися з ним!

В       Ніхто не має права кривдити людину...

( 1 бал)

 

 1. Прочитай речення: 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.

 

Запиши словами дату прийняття Загальної  декларації  прав людини

 

____________________ грудня   _____________________________________________________________________________ року

( 1 бал)

 

 1. Прочитай деформоване речення: Кожна має право людина на працю, на вибір вільний роботи, на умови працi справедливi i сприятливi та вiд безробiття на захист.

 Віднови його зміст та запиши у спеціально відведеному для цього місці

( 1 бал)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Обери рядок, у якому записано слово, що відрізняється за своєю будовою від двох інших

А       Гарно

Б       Право

В       Вікно

( 1 бал)

 

 1. У якому рядку прикметник від слова людина записано правильно

А       Люцький

Б       Людський

В       Людцький

( 1 бал)

 1. Вивчаючи правила правопису, учні отримали завдання написати слово межа в орудному відмінку однини. Перевіряючи виконане завдання, вчителька виявила, що це слово діти написали по-різному: одні - «межею», а інші – «межою». А як правильно треба його написати?  Власну думку обґрунтуй.

  Cлово «межа» в орудному відмінку треба писати  __________________, тому що за правилами правопису ____________________________________________

 

( 2 бали)

 

 1. Обери рядок, у якому обидва слова записано правильно

А       Фудбол, справедливість

Б       Гардероб,  оптимізм

В       Життєрадісний, шіснадцять

( 1 бал)

 

 1. 8. Встанови відповідність між фразеологізмами та їх лексичним значенням

А

 

Б

 

В

 

А       Розбити глека                        1       Втекти  

Б       Накивати п’ятами                 2       Посваритися

В       Ні пари з вуст                        3       Мовчати

 

( 1 бал)

 

 1. Прочитай вислів: «Права людини – це здорово, але чи всі мають право називатися людьми?». Запиши свою думку з даного питання у вигляді зв’язного висловлювання (6 - 7 речень) . При його написанні дотримуйся встановлених вимог. Пиши грамотно.

( 4 бали)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ХVІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

 (Завдання ІІІ( обласного) етапу конкурсу)

4 клас, варіант – 2

 1. 1. Прочитай твір «Ніхто не має права ображати людину» і виконай завдання:

  За Андрієм Усачовим

Ніхто не має права ображати людину

 

     Якось увечері прогулювався Маленький Чоловічок у сквері зі своїм собакою. Собака весело крутився по кущах. А Маленький Чоловічок радів теплому вечору. І раптом він побачив, як через сквер біжить хлопчик, а за ним здоровенний дядько з палицею.

—     Зупиніться! — крикнув Маленький Чоловічок до здорованя. Але той і не глянув у його бік. Тоді Маленький Чоловічок, не роздумуючи, кинувся йому під ноги — і той, великий, перекинувшись, полетів на землю...

— А це ще хто такий? — закричав він страшним голосом. — Та знаєш ти, що я з тобою зроблю?

     Але Маленький Чоловічок не злякався.

— А чи знаєш ти, — грізно спитав він, — що написано в Декларації прав людини?
     Ніхто не має права ображати іншу людину, принижувати її і жорстоко поводитися з нею.

—  У якій ще такій дикорації? — розгнівався дядько. — Цей негідник розбив м'ячем моє вікно, і я маю повне право розправитися з ним!
—  Ви можете вимагати через суд, щоб його батьків примусили вставити нове скло, — уперто сказав Маленький Чоловічок. — Але ви не маєте права вдарити людину!
— А ось зараз побачимо, маю чи не маю! Дядько замахнувся, щоб ударити... Але тут з-за кущів вискочив маленький собачка і гавкнув так, що той кинув палицю і заточився.

—  Звідки я знав? — пробурмотів він. — Може, я цієї вашої дукларації чи як там її... і в очі не бачив. Може, я взагалі неграмотний.
— Мій песик, — спокійно сказав Маленький Чоловічок, — теж не читав Декларації. Однак кинувся захищати мене, тому що знає: ніхто не має права кривдити людину...

Декларація1 - документ, у якому викладено важливі правила, обов’язкові для всіх людей

1.1. Обери рядок, у якому записано  речення, що виражає основну думку твору

А       Ніхто не має права ображати іншу людину, принижувати її і жорстоко поводитися з нею.

Б       Ви можете вимагати через суд, щоб його батьків примусили вставити нове скло.

В       Може, я цієї вашої дукларації чи як там її... і в очі не бачив.

( 1 бал)

 1. Прочитай речення: 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.

 

Запиши словами дату прийняття Загальної  декларації  прав людини

 

____________________ грудня   _____________________________________________________________________________ року

( 1 бал)

 

 1. Прочитай деформоване речення: Кожний на винагороду має працюючий право справедливу i задовільну, яка існування забезпечує гідне людини, її самої та її сім’ї...

Віднови його зміст та запиши у спеціально відведеному для цього місці

( 1 бал)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Обери рядок, у якому записано слово, що відрізняється за своєю будовою від двох інших

А       Ударив

Б       Людина

В       Ударно

( 1 бал)

 

 1. У якому рядку прикметник від слова козак  записано правильно

А       Козатський

Б       Козакський

В       Козацький

( 1 бал)

 

 1. Вивчаючи правила правопису, учні отримали завдання написати слово вежа в орудному відмінку однини. Перевіряючи виконане завдання, вчителька виявила, що це слово діти написали по-різному: одні - «вежею», а інші – «вежою». А як правильно треба його написати?  Власну думку обґрунтуй.

 

  Cлово «вежа» в орудному відмінку треба писати  __________________, тому що за правилами правопису ____________________________________________

 

( 2 бали)

 

 1. Обери рядок, у якому обидва слова записано правильно

А       Наполегливість, транвай

Б       Що години, мізинець

В       Взимку, врівноваженість

( 1 бал)

 

 1. Встанови відповідність між фразеологізмами та їх лексичним значенням

А

 

Б

 

В

 

А       Замилювати очі                    1       Загордитися

Б       Задерти носа                        2       Мовчати

В       Води в рот набрати             3       Обдурювати

 

( 1 бал)

 

 1. Прочитай вислів: «Права людини – це здорово, але чи всі мають право називатися людьми?». Запиши свою думку з даного питання у вигляді зв’язного висловлювання (6 - 7 речень) . При його написанні дотримуйся встановлених вимог. Пиши грамотно

( 4 бали)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу

 з української мови імені П. Яцика

(для  учнів 4 класу)

 1. Добери до слова мовити синоніми, споріднені слова, форми цього слова.

Мовити – ______________________________________________________________

Мовити –_____________________________________________________________________

Мовити – ______________________________________________________________

                                                                  (0,5 б за правильно дібране слово)

 1. Поясни значення фразеологізмів.

Задирати носа – ______________________________________ .

Співати з чужого голосу – ________________________________ .

Розбити глека – ______________________________________ .                (3 б.)

 1. Підкресли головні члени речення.

Мова – то цілюще джерело. Плекаймо, друзі, рідну мову.                    (2 б.)

 1. Виправ помилки. Запиши правильно.

Кисть винограду – _______________________________, дякувати тебе –  ______________________ , жовті листя –  ______________________, сова полює вдень – _____________________ , відповідь вірна – _____________________.

                                                                                                                     (4 б.)

 1. Віднови деформований текст.
 • Якщо хочете побачити подруг разом, прокиньтесь вранці. Вони завжди нерозлучні.
 • Якось вона побачила велику білосніжну Троянду. Квітка була така гарна, така запашна! І Краплинка впала на неї.
 • Друзі разом гуляють. А вдень Троянда ховає Краплинку під свої пелюстки.
 • Жила собі маленька Краплинка. Літала в повітрі і думала, як їй знайти друга на землі.

                                                                                                ( 4 б.)

 1. Напиши твір.

Для чого я вивчаю українську мову

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                               

(12 б.)

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати дописи

2019 Copyright Променята Rights Reserved