foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Я наберу у жменю і покладу в кишеню трохи щастя, трохи сміху, трохи світла. А в день сумний дістану – і все барвистим стане від щастя, і від сміху, і від світла. Який ти - такий світ: дружній, щедрий, чистий. Усміхнися йому, усміхнись барвисто. Поділися теплом, бо воно зігріє. Лише той, хто його роздає - радіє.

Променята

Сайт вчителя початкових класів Уляни Данилівни Захарчук (Михаць)

Ласкаво просимо!

Доброго часу доби! Дякую, що завітали на мою сторінку! Сподіваюсь, знайдете тут щось корисне саме для Вас.

До зустрічі!

Хто тут

На сайті 103 гостей та користувачі відсутні

Останні коментарі

Календар України

Кнопочка для друзів

logo knopka

Молитва - могутній засіб спасіння!

 

Одною з найважливіших навичок для навчання є висока техніка читання. Орієнтовні норми швидкості читання

КласКількість слів за хвилину
Читання уголос Читання мовчки
I 20-30 -
II 40-60 45-70
III 65-75 90-100
IV 80-95 100-130

 Критерії оцінювання за 12-тибальною шкалою

Початковий рівень1 Учень відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий факт чи явище, може назвати одну – дві дати, розпізнати окремі математичні, біологічні, хімічні об’єкти.
2 Учень розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні, відтворює якийсь його фрагмент окремим реченням, наводить елементарні приклади та ознаки певних об’єктів.
3 Учень сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (за допомогою вчителя), впізнає постать, подію, явище за описом, має загальне уявлення про карту.
Cередній рівень4 Учень володіє матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення явища чи поняття без пояснення, може показати об’єкт на карті.
5 Учень може за допомогою вчителя послідовно викласти значну частину фактичного матеріалу, визначати окремі ознаки теоретичних понять та наводити приклади, знає основні дати, характеризує загальні ознаки об’єктів, за інструкцією виконує практичні та лабораторні роботи, звертаючись за допомогою до вчителя.
6 Учень володіє матеріалом, відтворює значну його частину, наводить прості приклади, дає характеристику явищ.
Достатній рівень7 Учень може самостійно викласти матеріал теми, завершуючи його висновками, правильно застосовувати поняття та терміни, наводить власні приклади на підтвердження власних суджень.
8 Учень уміє аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал теми, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розв’язує завдання передбачені програмою, з частковим поясненням.
9 Учень вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом, самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження, виправляє допущені помилки.
Високий рівень10 Знання, уміння й навички учня відповідають вимогам програми, учень узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки, працює з різними джерелами інформації.
11 Учень на високому рівні володіє матеріалом, вільно висловлює власні судження і переконливо їх аргументує, самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними, використовує набуті знання і вміння в практичній діяльності.
12 Учень виявляє міцні і глибокі знання з предмета, самостійно оцінює та обґрунтовує різноманітні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них, вміє аналізувати проблему і знаходити її розв’язання, здатний до виконання нестандартних завдань.

 

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати дописи

2019 Copyright Променята Rights Reserved