Позначка: Я досліджую світ

ТЕМА 6. СВІТ НЕВИДИМИЙТЕМА 6. СВІТ НЕВИДИМИЙ

Дослідницькі / проблемні запитання Як побачити невидимий світ? Які невидимі зв’язки є у природі? Яку невидиму силу має слово? Як невидиме може стати видимим? Якою інформацією можна ділитися? У чому сила подорожника? Завдання шостої теми Дослідити взаємозв’язки у природі. З’ясувати,

ТЕМА 5. СВІТ НЕВІДОМИЙТЕМА 5. СВІТ НЕВІДОМИЙ

Я досліджую світ Дослідницькі / проблемні запитання Чому дещо нам невідоме? Як сприймати невідоме? Чи багато невідомого навколо? Чи може відоме стати невідомим? Завдання п’ятої теми Поглибити знання про вітер та інші поновні джерела енергії. Навчитися бачити

ТЕМА 4. ЕНЕРГІЯТЕМА 4. ЕНЕРГІЯ

Я досліджую світ Дослідницькі / проблемні запитання Що таке енергія? Як людина використовує енергію Сонця, вітру, води? Що робити, якщо відчуваєш брак енергії? Як їжак накопичує і зберігає енергію для зимівлі? Як заощаджувати енергію? У чому сила роду? Завдання